Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

НЕРИКС - Вижте още

НЕРИКС

Мисията на фирма "Нерикс" е: Да работим за нашите клиенти, предлагайки им висококачествени продукти и услуги за осигуряване на бързи, надеждни, креативни и ефективни решения за успеха на техния бизнес". Основните принципи на счетоводната кантора са: Професионализъм, коректност,
Пловдив, бул.Никола Вапцаров №140 ,ет. 2, ап. 5

НЕРИКС
За нас
Мисията на фирма "Нерикс" е: " Да работим за нашите клиенти, предлагайки им висококачествени продукти и услуги за осигуряване на бързи, надеждни, креативни и ефективни решения за успеха на техния бизнес".

Основните принципи на счетоводната кантора са: Професионализъм, коректност, индивидуален подход към всеки клиент и грижа за неговите интереси.

Счетоводна кантора "НЕРИКС" ЕООД предлага счетоводно обслужване включващо текуща обработка на първични счетоводни документи,приходни,разходни банкови документи,данъчни и ДДС декларации, интрастат и др.съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Междинно и годишно счетоводно приключване.Услуги с електронен подпис и дистанционно счетоводно обслужване.
НЕРИКС

Услуги

 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и/или международните счетоводни стандарти;
 • Издаване на фактури от името на клиента;
 • Извършване на банкови разплащания и онлайн банкиране при желание на клиента;
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации, свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;
 • Следене на разчетите Ви с доставчици, клиенти и други контрагенти;
 • Отчитане на материалните запаси и следене на складовите наличности;
 • Проверка и следене за дължими данъци и такси;
 • Изготвяне на справки и отчети за специфичните нужди и изисквания на клиента;
 • Изготвяне и подаване на ДДС декларации и други справки към НАП;
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне и подаване на статистически отчети в НСИ;
 • ТРЗ и Личен състав;
 • Анализ на ефективността от дейността на дружеството;
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет;
 • както и всякакви други услуги, свързани със счетоводството на съответната фирма.
НЕРИКС

НЕРИКС - отрасли:


Счетоводни Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..