ДелИнвест  itemprop=

ДелИнвест

Фирма ДелИнвест е създадена с цел да улесни собствениците на фирми и хотели. Ние бързо набираме скорост в сфери свързани с водене на счетоводство и управление на хотел. Напълно ни е известно, че избирането на счетоводна фирма за Вашия бизнес не е лесна задача, но ние, лично, се надяваме
Бургас, ул.Милин Камък 1,ап.5,звънец 5

ДелИнвест  Фирма „ДелИнвест“ е създадена с цел да улесни собствениците на фирми и хотели. Ние бързо набираме скорост в сфери свързани с водене на счетоводство и управление на хотел. Напълно ни е известно, че избирането на счетоводна фирма за Вашия бизнес не е лесна задача, но ние, лично, се надяваме да я направим точно такава. Нашата цел е качествено счетоводно обслужване на Вашите фирми, компетентни съвети и изграждане на дългосрочни отношения с нашите клиенти, базирани на доверие и качествено извършване на работата. Смеем да твърдим, че имаме нужния опит в сфери като: Хотелиерство, Ресторантьорство, Туризъм, Търговия на едро и дребно, Производство, Транспорт, Строителство, Реклама      Ние осигуряваме непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги чрез допълнителни обучения включително й посещаване на семинари. Ако все още имате съмнения, дали ние сме фирмата от която се нуждаете, то ние ще Ви предоставим няколко аргумента, с които се надяваме да Ви спечелим. Ние може би сме едни от малкото фирми, които държат постоянна връзка с техния клиент; Използваме най-надеждните и нови счетоводни практики във Ваша полза; С всеки наш клиент подхождаме с амбиция и ентусиазъм; Съветите дадени от нас са винаги обективни и професионални съобразно закона; Индивидуален подход към всеки наш клиент в зависимост от това в коя сфера се намира неговия бизнес; Коректност и конфиденциалност Ползите за Вас: Спестявате от скъпо струващ счетоводен софтуер; Спестявате средства от заплати и осигуровки на щатен счетоводител; Ще се съсредоточите основно върху бизнеса Ви и управлението на фирмата, което ще доведе до повече приходи, респективно печалба. Счетоводни услуги   Счетоводна отчетност в съответствие със Закона за счетоводството,   Изготвяне по Националните Счетоводни Стандарти   Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период   Изготвяне на Годишен Финансов Отчет на клиента:   Договор за счетоводни услуги на клиента   Изготвяне на индивидуален сметкоплан   Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и амортизации   Изготвяне на Счетоводен и Данъчен амортизационен план   Изготвяне на дневници, справка-декларация, VIES декларация по ЗДДС и подаването им в НАП   Обработка на работни заплати, изготвяне на ведомости   Изготвяне на годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО и подаването им в НАП.   Изготвяне на документи за кандидатстване за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг.   Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях и обявяването им в НАП. Управление на хотел Създаване на концепция Създаване на бизнес проект Финансово консултиране Въвеждане в експлоатация и категоризация Управление на човешките ресурси Реклама Лично изработени системи за управление Качествена структурна организация Мениджмънт на приходите Онлайн управление на репутацията на хотела Техническа поддръжка и озеленяване Снабдяване и договаряне Енергийна ефективност Минимизиране на разходите Консултации Консултации във връзка със счетоводното, данъчно и осигурително законодателство. Eфективни решения на специфични бизнес казуси в областта на Вашия бизнес; Консултации по валутно спестовно-осигурителни програми с рискови покрития; Консултация и съдействие при регистриране на фирма; Дългосрочна данъчна стратегия съобразена с дейността Ви; Оптимизиране и минимизиране на данъците в спазвайки законовите разпоредби; Консултации при подписването на важни договори за дистрибуция, външно финансиране, подизпълнители и др. по отношение на данъчно – счетоводния им аспект; Прилагане на Спогодби за двойно данъчно облагане и придвижването им в данъчната администрация; Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси; Консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци; Консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество; Консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси.

ДелИнвест - отрасли:


Счетоводни Услуги,
5 37