Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ЕКСЕЛ 95 - Вижте още

ЕКСЕЛ 95

Добре дошли на страницата на счетоводна къща EXCEL 95. Тук ще намерите информация за нас, за услугите, които предлагаме и ще научите и за нашите постижения. В секция контакти ще откриете най-удобния за вас начин да ни намерите.
Нашата мисия
Винаги в помощ на клиента, предоставяйки бързо и акурантно облужване

ЕКСЕЛ 95

Счетовoдна къща EXCEL 95 е с традиции в обслужването на своите клиенти

За нас

Ако Вие притежaвате малка компания, с документооборот под 600 единици на месец, то проучванията показват, че за Вас е по-изгодно да поверите счетоводствотo си на подизпълнител. Ето защо бихте избрали EXCEL 95:

 • Спестявате средства за индидиудален щатен счетоводител
 • Спестявате от скъп професионален счетоводен софтуер
 • Не е необходимо да купвуате специализирана литература
 • Получавате компетенто и навременно обслужване
 • Винаги спазвате необходимите срокове и си спестявате евентуални глоби

ЕКСЕЛ 95 ЕКСЕЛ 95 ЕКСЕЛ 95 ЕКСЕЛ 95 ЕКСЕЛ 95 ЕКСЕЛ 95 ЕКСЕЛ 95 ЕКСЕЛ 95

Услуги

Консултации

 • Съвети за Вашата счетоводна политика
 • Организиране на документооборот
 • Данъчно планиране
 • Консултиране по осигурителни въпроси

Счетоводни услуги за физически лица

 • Изготвяне годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
 • Годишни финансови отчети на еднолични търговци
 • Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък
 • Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества
 • Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане

Счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване

 • Организация на счетоводството спрямо изискванията на клиента
 • Оперативно осчетоводяване на приходно – разходната документация
 • Подготовка, регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на справки и декларации по ДДС
 • Съдействие при изготвянето на трудовите договори
 • Изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на болнични и отпуски, служебни бележки и трудови книжки
 • Регистрация на трудови и граждански договори и представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ
 • Изготвяне годишни финансови отчети

ЕКСЕЛ 95 - отрасли:


Услуги, Счетоводни Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..