Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Счетоводна кантора Александър ЕООД - Вижте още

Счетоводна кантора Александър ЕООД

СК Александър предлага професионални, еднократни и абонаментни счетоводни, трудово- правни и осигурителни услуги в Разград и региона. Основните принципи на Счетоводната кантора са: Професионализъм, коректност, индивидуален подход към всеки клиент и грижа за неговите интереси.
Счетоводна кантора Александър ЕООД
СК Александър предлага професионални, еднократни и абонаментни счетоводни, трудово- правни и осигурителни услуги в Разград и региона.


Счетоводна кантора Александър ЕООДСчетоводна кантора Александър ЕООД

Основните принципи на Счетоводната кантора са:

Професионализъм

Коректност

Индивидуален подход към всеки клиент и грижа за неговите интереси. Представител сме за гр.Разград на Застрахователен брокер Балкан.

Счетоводна кантора Александър предлата следните услуги:

 • Абонаментни счетоводни услуги
 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и/или международните счетоводни стандарти;
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
 • Представителство и защита пред НАП, НОИ, НСИ, и други институции и ведомства;
 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;
 • Изготвяне и подаване на всички необходими декларация свързани със финансово- счетоводната дейност на Вашата фирма;
 • Проверка и следене за дължими данъци и такси;
 • Изготвяне на справки и отчети за специфичните нужди и изисквания на клиента:
 • Годишно счетоводно приключване:
 • Изготвяне и публикуване на финансови отчети;
 • Съставяне и подаване на годишна данъчна декларация;
 • Съдействие за независим одит(при необходимост);
 • Работни заплати и личен състав
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси и др. и регистрирането им в ТД на НАП;
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета: длъжностни характеристики, заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване или уволнение, служебни бележки и др.;
 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Подаване на необходимите декларации в ТД на НАП;
 • Представителство при проверки(ревизии) от НАП, НОИ, Инспекция по труда и др.;
Консултациите, които предлагаме са следните:

 • Консултации във връзка със счетоводното, данъчно и осигурително законодателство.
 • Консултация и съдействие при регистриране на фирма
Допълнителните услуги, които предлагаме са следните:

 • Регистрация на търговски дружества (ООД, ЕООД, ЕТ)
 • Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за банков кредит
 • Предлагаме всички видове застраховки като представители на ЗБК Балкан АД

Счетоводна кантора Александър ЕООД

Счетоводна кантора Александър ЕООД - отрасли:


Счетоводни Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..