Предоставяме правно обслужване за нашите клиенти като предоставяме правни решения във връзка с: • Установяване и стартиране на бизнеси в Република България • Регистрация на всички видове търговци в България • Преструктурирания, преобразуване, сливания, вливания и прехвърляне на участия в търговски дружества • Изготвяне на търговски договори и друга търговска документация • Водене на преговори, сключване на търговски сделки • Осигуряване на финансиране на инвестиционния процес • IT правно консултиране • Трудово право • Оптимизиране на бизнеса Legal and business consulting

Иновайърс - отрасли:


Консултантски Услуги,
4.8 5