Адвокат Димитър Кавалджиев  itemprop=

Адвокат Димитър Кавалджиев

Дейността на кантората е организирана и насочена към изграждане на трайни отношения с клиентите в атмосфера на доверие и коректност с цел ефективна защита интересите и законните права на гражданите и юридическите лица.
София, Младост 3, бл. 301, вх. Офиси, офис № 9

Адвокатска кантора Димитър Кавалджиев е със седалище и адрес в гр. София и извършва квалифицирани юридически услуги под формата на онлайн консултации, писмени и устни консултации, изготвяне на документи, представителство пред административни и съдебни органи и пред трети лица, правни анализи, проучвания и други, за граждани, фирми и организации от София, страната и чужбина.

Адвокат Димитър Кавалджиев - отрасли:


Адвокатски Услуги,
5 1