InteractiveTactics  itemprop=

InteractiveTactics

Център за Психологически изследвания на професионални шофьори
Психотеста за шофьори е задължително изследване за всички таксиметрови и професионални водачи на МПС, при което се прави оценява състоянието на психологическите качества на изследваното лице. Отделните изисквания към резултатите са обособени спрямо категорията, за която е предназначен теста – C, D, Таксиметрови шофьори и други.

InteractiveTactics - отрасли:


Автошколи,
1 1