FRS Bulgaria Ltd.  itemprop=

FRS Bulgaria Ltd.

ФРС България предоставя цялата гама услуги в областта на бизнес консултациите, в това число счетоводно и данъчно-осигурително обслужване, всякакви счетоводни, финансови и данъчни консултации, одиторски и правни услуги, администриране на персонал и пр.Специализирани сме в пълното
ФРС България предоставя цялата гама услуги в областта на бизнес консултациите, в това число счетоводно и данъчно-осигурително обслужване, всякакви счетоводни, финансови и данъчни консултации, одиторски и правни услуги, администриране на персонал и пр.Специализирани сме в пълното обслужване на микро, малки и средни предприятия от всякакви сектори на бизнеса. Ние сме гъвкави. Вярваме, че услугите ни ще са най-качествени, ако поемем цялостно обслужване на клиента срещу твърда месечна такса. Същевременно сме готови да предоставяме еднократни или периодични консултации, таксувани на час или по друг приемлив а клиентите ни начин. Ние работим при фиксирани и ясни условия без скрити и допълнителни такси. Вижте нашите Общи условия към Договор за предоставяне на специализирани счетоводни услуги.

FRS Bulgaria Ltd. - отрасли:


Счетоводни Услуги,
5 1