Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Спринт Корект ЕООД - Вижте още

Спринт Корект ЕООД

Спринт Корект ЕООД предлага обслужване на клиенти от различни сфери на икономиката- търговия, производство, транспорт, строителство и услуги. Благодарение на създадената организация в областта на информационните технологии, водеща до пълна автоматизация на работния процес.
Разград, ул.Осъм No 10, бл. А, ет. 1, офис 3

 Спринт Корект ЕООД

СПРИНТ КОРЕКТ ЕООД
Спринт Корект ЕООД предлага счетоводно обслужване на клиенти от различни сфери на икономиката- търговия, производство, транспорт, строителство и услуги.


1 месец безплатно счетоводно обслужване за сключилите договор за абонаментно счетоводно обслужване


Услуги:

Благодарение на създадената организация в областта на информационните технологии, водеща до пълна автоматизация на работния процес, фирмата предлага счетоводни услуги на високо професионално равнище.

Предлагани услуги:
 • Създаване на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на фирмата.
 • Хронологично въвеждане на първични счетоводни документи.
 • Изготвяне и подаване на дневници и декларации по ЗДДС.
 • Изготвяне на месечни ведомости за работни заплати.
 • Изготвяне и предаване на данни в НОИ.
 • Изготвяне на всички платежни документи към НОИ и НАП.
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации.
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ.
 • Изготвяне и подаване на декларации за патентен данък.
 • Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети, съгласно Закона за счетоводството и Закона за статистика.
 • Обоснована защита пред данъчните служби при ревизии и други видове проверки.
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за кредит.
Спринт Корект ЕООД


Счетоводни услуги, финансови и данъчни консултации, консултации по социално и трудово законодателство.

 Спринт Корект ЕООД

Спринт Корект ЕООД - отрасли:


Услуги, Счетоводни Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..