ВИАНА  itemprop=

ВИАНА

Преводи от/на всички езици. Легализации. Устни преводи. Регистрация на фирми.
Разград, бул. България 13, вх.Б, ет. 2

Фирма “ВИАНА” е специализирана в извършване на преводи и легализации на документи за и отчужбина. Още от основаването си през 2002 г. фирмата е оторизирана от Дирекция “Консулски отношения” на МВнР и работи с професионален екип от “заклети” преводачи, гарантиращ за точността и качеството на превода. Извършваме преводи от и на повече от 30 езика, без ограничения в съдържанието и терминологията на текста /юридически, счетоводен, икономически, технически, медицински и др./ с максимална гъвкавост по отношение на сроковете. Предоставяме легализация на официални документи и заверки във всички държавни институции и консулски представителства начуждите държави на територията на Република България. Предлагаме специални условия за поръчки и отстъпки за клиенти, чийто бизнес е свързан с обработката на голям обем от документи.

Офиси на ВИАНА

ВИАНА

ВИАНА

Фирма “ВИАНА” е специализирана в извършване на преводи и легализации на документи за и отчужбина. Още от основаването си през 2002 г. фирмата е оторизирана от Дирекция “Консулски отношения” на МВнР и работи с професионален екип от “заклети” преводачи, гарантиращ за точността на превода.
София, бул. Фритьоф Нансен № 25, вх. А, ет. 2, ап. 14

02/ 989 38 36; факс: 989 38 36; 0887 763 435
ВИАНА - отрасли:


Услуги, Преводи,
5 1