Счетоводна кантора АЛЕА 5  itemprop=

Счетоводна кантора АЛЕА 5

Пълно счетоводно обслужване
Хасково, Бизнес Център офис 216

Изготвяне на документи и представителство пред органите на НАП, НОИ, НСИ, Главна инспекция по труда. Обработка на заплати и осигурителни вноски. Счетоводно отчитане на стоково-материални запаси. Годишно счетооводно приключване съгласно разпоредбите на данъчното законодателство, Международни счетоводни стандарти и Наационални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Счетоводна кантора АЛЕА 5 - отрасли:


Счетоводни Услуги,
5 2