Корпоративна Социална Отговорност   itemprop=

Корпоративна Социална Отговорност

Агенция за професионален подбор и оценка на персонал. Компанията разполага с голяма и актуална база данни за различни по вид служители. Предоставяме на нашите клиенти професионална услуга на достъпна цена. Ние вярваме, че правилните партньори са в основата на успешно икономическо и социално развитие. Можете да ни се доверите, защото много от големите компании вече го направиха.
Пловдив, ул. Капитан Райчо 50

Днес, всяка компания си задава въпроса: „Какви практични дейности можем да предприемем, за да подобрим ежедневието на заобикалящото ни общество!?“ nsr-2От социална гледна точка всеки бизнес може да работи с местната общественост, като помага с различни програми за образование или курсове за придобиване или повишаване на квалификация. Да създава нови работни места, да подпомага различни организации, който работят за подобряване на общественото благо. От гледна точна на икономическо развитие, компанията може да подпомогне развиването на мрежа от местни доставчици на услуги, като сподели с тях своят опит, обучения и познания. Това само по себе си може да създаде win-win ситуация. Такива дейности, биха подпомогнали развитието на местната икономика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.nsr-3 Не на последно място правейки своят бизнес, компаниите трябва да взимат под внимание и опазването на околната среда, както и да подобряват и подсилват местната екосистема. В допълнение към старанието да намалят своите вредни емисии, компаниите могат да организират доброволчески инициативи със своите служители, за почистване на природата, рециклиране на отпадъците, да поощряват залесяването на свободните площи, да провеждат инициативи в училищата относно ползата от рециклиране. Няма ограничение на дейностите, които могат да се предприемат. Ние в NSR знаем, че заедно предизвикателствата се преодоляват най-лесно.

Корпоративна Социална Отговорност - отрасли:


Подбор на Персонал,
5 1