Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ДДД-Инсект-2012 ЕООД - Вижте още

ДДД-Инсект-2012 ЕООД

ДДД - Инсект-2012 ЕООД е лицензирана фирма с доказан професионализъм и високо качество на предлагана услуга, с основен предмет на дейност: дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Фирмата предлага няколко варианта за ДДД обработка и поддръжка на работни и битови пемещения.
ДДД-Инсект-2012 ЕООД
ДДД-Инсект-2012’’ ЕООД
дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
                 За нас:
,,ДДД-Инсект-2012’’ ЕООД е лицензирана фирма с доказан професионализъм и високо качество напредлагана услуга, с основен предмет на дейност: дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

ДДД-Инсект-2012 ЕООД Фирмата предлага няколко варианта за обработка и поддръжка на работни, битови, складови и производствени помещения срещу насекоми и гризачи със задачата и гаранциите за свеждането им е границите на биологичния минимум и до пълното им унищожаване.

ДДД дейностите са група от взаимодопълващи се мерки за биологична защита, които се прилагат съвместно, по предварително разработен план. С тях се достигат следните цели:

 • ограничава се разпространението на заразните заболявания,
 • намалява се вероятността от възникване на болести по хората, домашните животни и полезните растения,
 • понижават се стопанските загуби, причинени от вредители по растенията и неприятели на домашните животни.
Предлаганите професионални услуги в областта на хигиената са в съответствие с всички нормативни документи, регламентиращи ДДД дейностите в република България:
  ДДД-Инсект-2012 ЕООД
 • ПМС № 194/3.10.1991 г.
 • Наредба № 3/24.1.2005 г.
 • Закон за Народното Здраве и Правилник за прилагането на Закона за Народното Здраве
 • Закон за Ветеринарномедицинската дейност и Правилник за прилагането на Закона за ВМД
 • Закон за Храните
 • други национални наредби и изисквания на Европейския Съюз.
На основание на Наредба № 3 за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр. 12 от 04.02.2005 г., при осъществяване на контролните си функции, органите на РИОКОЗ изискват от фирмите и Договор за извършване на ДДД обработка, сключен с лицензирана фирма.
ДДД-Инсект-2012 ЕООД

ДДД-Инсект-2012 ЕООД - отрасли:


Дезинфекция,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..