Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Счетоводна къща Гарант - Вижте още

Счетоводна къща Гарант

Счетоводна къща Гарант е създадена през 2015 година, и е специализирана в пълното счетоводно обслужване на малкия и средния бизнес. Разполагаме с екип от счетоводители и юристи, осигуряващи съдействие при справяне с ежедневните предизвикателства в контакта с държавните институции.
Счетоводна къща Гарант
Счетоводна къща Гарант
Понастоящем Гарант обслужва над 120 малки фирми от обл. Пловдив. Богатото ни портфолио от клиенти, работещи в разнообразни сектори на икономиката ни осигурява голям опит при решаването на разнообразни счетоводни казуси.

Екипът ни е млад и висококвалифициран, работил в редица международни компании. Използваме модерен софтуер, помагащ ни да осигурим високо качество и оптимизация на счетоводната работа.

За нас:

Счетоводни услуги в град Пловдив

Счетоводна къща Гарант предлага цялостно счетоводно обслужване на малки и средни фирми и самоосигуряващи се лица в град Пловдив.

Счетоводните ни услуги са в пълно съответствие с Българското законодателство.

 • 1. Ние ще ви предложим най - доброто за нашата фирма.
 • 2. Вашата фирма се нуждае от висококачествено счетоводно обслужване.
 • 3. Вие търсите индивидуален подход към специфичните въпроси за счетоводното обслужване на бизнеса Ви.

Нашата формула за успех в счетоводните услуги.

С течение на времето сме изградили ефективен работен процес, за да направим така че клиентите ни да са щастливи от работата си с нас.

Гордеем се с ясната и редовна комуникация, добрите ни работни взаимоотношения с държавните институции и натрупаните опит и знания с фирми от различни сектори на икономиката.

Счетоводна къща Гарант Ние сме представители на новото поколение счетоводители.

Използваме съвременните технологии и системи за оптимизация на счетоводното обслужване - чрез които постигаме бързина и ефективност в работата.

Счетоводните ни услуги осигуряват всичко, от което фирмата Ви се нуждае за да работи в съответствие с данъчното и осигурителното законодателство.

При сключване на договор за счетоводно обслужване ще се съобразим с конкретните нужди на фирмата Ви - като обем на документите, специфични особености на бизнеса Ви и други.

Счетоводна къща Гарант предлага качествени счетоводни услуги на достъпни цени за малки и средни фирми от град Пловдив Счетоводна къща Гарант предлага Абонаментно счетоводно обслужване за малки фирми, големи предприятия и самоосигуряващи се лица.

Услуги:

Абонаментното счетоводно обслужване включва:

Счетоводна къща Гарант
 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно нейната дейност
 • Разработване на индивидуален фирмен сметкоплан
 • Осчетоводяване на извършените стопански операции.
 • Изготвяне на месецните справки-декларации по закона за ДДС и предаването им НАП
 • Ежедневно следене на финансовия резултат за данъчния период
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларациите и подаването им в съответните институции.
 • Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки
 • Изготвяне на справки за вземанията и задълженията на фирмата
 • Изчисляване на амортизационните отчисления
 • Изчисляване на текущия финансов резултат
 • Следене на постъпили плащания по фактури.

Личен състав и работна заплата

Услугите, свързани с личен състав и работна заплата включват:

 • Изготвяне на цялостни досиета на служителите - трудови или граждански договори.
 • Изготвяне на месечните ведомости за възнагражденията и подаване на свързаните с тях декларации в НАП
 • Изготвяне на платежните нареждания за осигуровките и данъците на персонала
 • Изготвяне на предварителни разчети за сумата на дължимите осигуровки за месеца
 • Подаване на болничните листове в НОИ
 • Изготвяне на всички необходими декларации, служебни бележки и удостоверения във връзка с отношения с НАП, НОИ.
 • Консултации и съвети относно промени в социалното, здравното, пенсионното и трудовото законодателство.
 • Изготвяне на разчети за необходимите средства за работни заплати и актуализирането им при промяна на осигурителната тежест.

Счетоводна къща Гарант Еднократни счетоводни услуги

Еднократните счетоводни услуги са предназначени за клиенти, които нямат абонаментен договор за счетоводно обслужване.

 • Изготвяне на годишен финансов отчет - Баланс,
 • Отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за дълготрайните активи, отчет за капитала
 • Изготвяне на статистически отчети и предаването им в НСИ
 • Изготвяне на Годишната данъчна декларация
 • Изготвяне на УП-2 и УП-3 след предоставяне на необходимите документи

Счетоводни консултации

Консултации в областта на данъчното, трудовото и осигурителното право при:

 • Проблеми, свързани със започването на нов бизнес
 • Оптимизиране на разходите за осигуровки и данъци.
 • Консултации, свързани със Закона за местни данъци и такси
 • Консултации, свързани със Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
 • Консултации за данъчните ефекти от едно или друго управленско решение

Счетоводна къща Гарант Административни услуги

Административните услуги включват:

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • Вадене на удостоверения за актуално състояние
 • Онлайн банкиране
 • Представителство пред държавни институции
 • Съдействие при лицензиране на бизнеса Ви и регистрацията му в държавните институции.


Консултантски услуги

Услуги при стартиране на нов бизнес:

 • Консултации при изготвяне на бизнес план
 • Консултации относно развитието на бизнеса
 • Съдействие при проблеми с държавните институции
 • Съдействие относно регистрацията на бизнеса Ви

www.kantora-plovdiv.com

Счетоводна къща Гарант - отрасли:


Счетоводни Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..