Пламък  itemprop=

Пламък

Сдружение "Пламък" е неправителствена организация, която подпомага частния дребен и среден семеен бизнес. Сдружението извършва проучвания и консултации, свързани с дейността на фирми, земеделски стопанства и малки предприятия, насърчава, подпомага и
София, ул."Екзарх Йосиф" № 76-б

Сдружение "Пламък" е неправителствена организация, която подпомага частния дребен и среден семеен бизнес. Сдружението извършва проучвания и консултации, свързани с дейността на фирми, земеделски стопанства и малки предприятия, насърчава, подпомага и активира дейността на своите членове в страната и чужбина, подпомага стопанската им дейност. За своите членове и за всички малки и средни предприятия, фермери, занаятчии и др. сдружението, чрез свои специалисти и консултанти извършва: - проучване на възможности за използване на налични финансови, стокови и имотни ресурси за създаване на свой самостоятелен бизнес; -регистриране на фирми; - разработване бизнес-планове, ценоразписи, вътрешни правила, организиране на счетоводна и материална отчетност; - издирване и предоставяне на информация за сродни и конкурентни фирми, пазари, цени, технологии и т.н. - маркетингови проучвания и разработване на рекламни стратегии; - директен износ и дистрибуция на стоки; Сдружението е готово да си сътрудничи с всички държавни и общински органи, други организации с нестопанска цел, както и фирми и заинтересувани лица, готови да подпомагат дейността на сдружението.