МАК КОНСУЛТ ООД  itemprop=

МАК КОНСУЛТ ООД

Консултации в областта на финансите, общия мениджмънт, риватизацията, правото и счетоводството;
"МАК КОНСУЛТ" ООД е една от първите консултантски фирми в България с опит в областта на : Консултации в областта на финансите, общия мениджмънт, риватизацията, правото и счетоводството; Експертни оценки на предприятия и активи; Изготвяне на бизнес планове и икономически обосновки; Прогнозитане и планиране на дейността; Оценка на ефективността; Оценка на риска; Изготвяне на документи за получаване на кредит; Оптимизиране на структурата и дейността на предприятия.