Мариана Пиперкова Атанасова | Нотариус Пловдив Нотариални услуги Пловдив

Мариана Пиперкова Атанасова - Вижте още

Мариана Пиперкова Атанасова

Екипът на нотариална кантора на нотариус Мариана Пиперкова - Атанасова предлага високо ниво на компетентност и юридическа прецизност при осъществяване на сделки и други нотариални услуги. Нотариус Мариана Пиперкова извършва следните услуги: Удостоверяване верността препис на дипломи.
Мариана Пиперкова АтанасоваМариана Пиперкова Атанасова


За нас:
Екипът на нотариална кантора на нотариус Мариана Пиперкова - Атанасова предлага високо ниво на компетентност и юридическа прецизност при осъществяване на сделки и други нотариални услуги.

Нотариус Мариана Пиперкова извършва следните услуги:

  • Сделки с недвижими имоти
  • Договор за наем
  • Удостоверяване верността препис на дипломи
  • Удостоверяване препис на договори за залог /банкови/
  • Договори за покупко-продажба на дружествени дялове
  • Консорциум (дружество / договор по ззд)
  • Пълномощни
  • Декларации, вкл.: спесимени; разрешения за пътуване на непълнолетни в чужбина; припознаване на деца
  • АПОРТ