Последни новини


Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Виж още..

Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Счетоводна кантора АНТАРЕС - Вижте още

Счетоводна кантора АНТАРЕС

Счетоводни и данъчни услуги и консултации.Счетоводно обслужване на физически и юридически лица, изготвяне на финансови отчети и анализа, регистрация и преобразуване на фирми, административни услуги – лицензи за спезиализирани дейности, търгавски марки и т.н.
Счетоводна кантора АНТАРЕС

Счетоводна кантора АНТАРЕС Ние сме фирма за счетоводно обслужване Антарес.
Целта ни е да прилагаме най-съвременните стандарти в счетоводния, данъчния и осигурителния сектор.
Имаме желанието да предоставяме индивидуален подход и оптимални решения на своите клиенти.
За изпълнението на тази задача ние непрекъснато обучаваме своя екип.
Пазара и конкуренцията в счетоводния сектор ни ангажира с нови, по-високи критерии за счетоводно обслужване.
Нашето кредо е максималната клиентска удовлетвореност.
Нашите счетоводни приоритети, са еквивалентни на тези в европейската общност и единния европейски пазар.
Освен пълно счетоводно обслужване на физически и юридически лица, ние предлагаме разработване на комплексни бизнес решения.
Сключването на всеки нов договор става след обстойни разговори с клиента с цел запознаване с неговите изисквания.
Договорите ни са съпроводени от редица приложения, целящи да дадат ясен регламент на ангажиментите и отговорностите ни.
Счетоводна кантора Антарес притежава сертификат за качество ISO 9001:2000 от Germanischer Loyd и прилага високите изисквания на стандарта.
Доверявайки се на счетоводна кантора Антарес, Вие ще намалите разходите си за организиране и поддръжка на счетоводен отдел. Можем да групираме счетоводното обслужване по следните категории:

Оперативно счетоводство

Счетоводна кантора АНТАРЕС
  • Текущо осчетоводяване на стопанските операции, изготвяне на ДДС, декларации и представянето им в съответната ТД на НАП;
  • Изготвяне на месечни ведомости за работни заплати, документи при постъпване и освобождаване на работници, подаване на информация за осигурените лица в НОИ.
  • Текущо начисляване на данъчни задължения.
  • Консултации по охрана на труда
  • Изготвяне и представяне на декларации и справки пред БНБ съгласно изискванията на Валутния закон.
Годишно счетоводно приключване

  • Изготвяне и представяне на Годишни финансови отчети.
  • Изготвяне и представяне на данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
  • Изготвяне и представяне на статистически форми към НСИ.
  • Организиране на заверка на ГФО от одитори.

Счетоводна кантора АНТАРЕС

Счетоводна кантора АНТАРЕС - отрасли:


Услуги, Счетоводни Услуги,

Последни новини


Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Виж още..

Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..