Людмила Мурджанова  itemprop=

Людмила Мурджанова

Частен съдебен изпълнител - рег.№819. Район на действие - Окръжен съд Пловдив. Добре дошли, Искрено се надявам страницата ми да ви бъде максимално полезна. Предназначена е за всички, които се нуждаят от един честен и законосъобразен, обективен и справедлив, ефективен и бърз изпълнителен
Частен съдебен изпълнител - рег.№819. Район на действие - Окръжен съд Пловдив Добре дошли, Искрено се надявам страницата ми да ви бъде максимално полезна. Предназначена е за всички, които се нуждаят от един честен и законосъобразен, обективен и справедлив, ефективен и бърз изпълнителен процес. От сърце ви пожелавам да намерите тук и с мен решенията на проблемите, които ви вълнуват и отговорите на въпросите, които ви интересува! Благодаря ви, че избрахте мен! Частният съдебен изпълнител е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд. При изпълнение на своята дейност частният съдебен изпълнител има следните права: да проучва имуществото на длъжника да прави справки да набавя документи, книжа и др. да определя начина на изпълнение да бъде пазач на описаното имущество да връчва съдебни призовки и книжа да бъде управител на обезпеченото имущество да посредничи за спогодба между страните да бъде депозитар да предаде продаде заложеното имущество да продаде продаде заложеното имущество www.murdjanova.business.bg

Людмила Мурджанова - отрасли:


Услуги, Частни Съдебни Изпълнители,
3.6 11