Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..

Икомс  itemprop=

Икомс

Фирмата е създадена през 1992 г. с подчертано консултантски характер и специализация в областта на мениджмънта, маркетинга, счетоводно-икономическите анализи и прогнозиране, анализ на икономическо състояние на фирми, общи и проблемни експертизи.
Плевен, ул. Кирил и Методий 18

Обучение по програма „Ваучери за заети лица“ 2017 – 2020 Запишете се за обучение по новата програма “Ваучери за заети лица”2017-2020 На 18 август 2017 г. Агенцията по заетостта преустанови приема на заявления по проекта „Ваучери за заети лица“, поради достигане на определения финансов ресурс! Само сега безвъзмездно финансиране по ОП РЧР в размер на 85% за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност. Интернационална компания по мениджмънт и сервиз ИКоМС е юридическо лице със седалище гр. Плевен. Фирмата е създадена през 1992 г. с подчертано консултантски характер и специализация в областта на мениджмънта, маркетинга, счетоводно-икономическите анализи и прогнозиране, анализ на икономическо състояние на фирми, общи и проблемни експертизи, анализи за изпълнение на договорните задължения на фирмите, организационното развитие и управление, подбор и обучение на кадри. В дейността си “ИКоМС” ЕООД използва широк кръг консултанти и експерти с висока квалификация и професионален опит. Съчетанието от професионални възможности и проверени в практиката методики осигуряват високо качество на предлаганите услуги. Едно от приоритетните направления, в които дружеството успешно развива дейността си, е обучение и професионална квалификация на човешките ресурси. “ИКоМС” ЕООД има богат опит в обучението на безработни и успешно управление на проекти. УСЛУГИ: "ИКоМС" ЕООД извършва високо квалифицирано консултиране по: Правен анализ; Бизнес оценки; Разработка на предприватизационна експертиза и приватизационни проекти; Оценки на недвижимо имущество, земя и машини и съоръжения; Подготовки на тръжна и конкурсна документация; "ИКоМС" ЕООД е сред водещите организации в града която извършва професионално обучение по 94 професии и 175 специалности в следните области: Изкуства Стопански науки и администрация Информатика Техника Производство и преработка Архитектура и строителство Селско, горско и рибно стопанство Здравеопазване Социални услуги Услуги за личността Транспорт Опазване на околната среда Обществена сигурност и безопасност Ключови компетентности Курсове за правоспособност Фирмата е обучила над 4 200 лица безработни на ДБТ гр. Плевен, Враца, Велико Търново и Ловеч. ОБУЧЕНИЕ : “ИКоМС” ЕООД е проактивна и гъвкава обучаваща организация, притежава лицензия на Център за професионално обучение (ЦПО)No:200512289 по 32 направления, 94 професии и 175 специалности въз основа на разработени и утвърдени от НАПОО програми за обучение и е оторизирана от нея да издава удостоверения за професионална квалификация. Дружеството работи с авторитетни, висококвалифицирани консултанти, преподаватели и експерти с богат професионален и преподавателски опит. За провеждане на качествен и ефективен учебен процес са подсигурени материални бази със съвременно оборудване. БИЗНЕС ОЦЕНКИ: Фирмата е лицензирана от “Агенция за приватизация” за извършване на оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения и ДМА на държавни, общински и търговски дружества. Има извършени над 1 000 оценки, като голяма част са по договори с Община Плевен и други общини в региона. През последните три години фирмата е оценила 100% от активите на Община Долна Митрополия, подлежащи на оценка. www.icoms-bg.com

Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..