Консултантска Къща ЕМЕСТ ООД - Вижте още

Консултантска Къща ЕМЕСТ ООД

Основният предмет на дейност на Консултантска къща ЕМЕСТ е консултантски услуги, одити и обучение по системи за управление.Разработване на системи за управление съгласно ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO/IEC 27001 ISO 22000 и др. Дейността ни включва и Обучение на
Консултантска Къща ЕМЕСТ ООД
Консултантска къща „ЕМЕСТ”
Основният предмет на дейност на Консултантска къща „ЕМЕСТ” е консултантски услуги, одити и обучение по системи за управление.
                Фирмата предлага:
ЕМЕСТ ООД
Разработване на системи за управление и интегрирането им съгласно изискванията на два или повече стандарта – ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO/IEC 27001 ISO 22000 и др.

 • Обучение на служителите на клиентите за прилагане на изискванията на стандартите;
 • Консултации при възникнали въпроси относно внедрена система за управление;
 • Провеждане на вътрешни одити за целите на клиента;
 • Обучение на вътрешни одитори.
                За нас:
Екипът на фирмата има дългогодишен опит като консултанти при разработване и внедряване на системи по управление и като одитори в следните области:

 • здравеопазване;
 • търговия с лекарствени продукти и медицински изделия;
 • общински администации;
 • държавни институции;
 • строителство;
 • проектантски услуги;
 • преводачески услуги;
 • военна индустрия;
 • разработване на софтуер и търговия с хардуер и софтуер;
 • хотелиерство и ресторантьорство;
 • туризъм;
 • дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
 • учебна дейност;
 • издателска дейност;
 • периодични технически прегледи на автомобили;
 • пожароизвестяване и пожарогасене;
 • третиране на отпадъци;
 • производство на мебели, матраци, ел. апарати за контрол и управление в промишлеността; медицински изделия, розово масло и вода и лавандулово масло и вода, компост, електроенергия и топлоенергия от биогаз, чрез когенерация и др.
ЕМЕСТ ООД
                www.emest.net

Консултантска Къща ЕМЕСТ ООД - отрасли:


Консултантски Услуги,
4.4 15