Европрефабрикати България  itemprop=

Европрефабрикати България

"Европрефабрикати България" АД е една от водещите компании специализирана в проектиране, производство и монтаж на сглобяеми стоманобетонни конструкции, които са изключително подходящи за строителството на индустриални, логистични, обществени и търговски о
София, Индустриален център ВЕРИЛА

"Европрефабрикати България" АД "Европрефабрикати България" АД е изградено на базата на джойнт венчър с участието на водещата строителна и консултантска компания "Нафтекс Инженеринг" АД и италианският холдинг "Maurizio Peruzzo Industry Group". "Европрефабрикати България" АД е една от водещите компании специализирана в проектиране, производство и монтаж на сглобяеми стоманобетонни конструкции, които са изключително подходящи за строителството на индустриални, логистични, обществени и търговски обекти. Сградите изпълнени от нас са конкурентни на всяка подобна конструкция от стоманени елементи в показателите пожароустойчивост, големина на подпорните разстояния, устойчивост на сеизмични въздействия, дълготрайност, срок за изпълнение и цена. Благодарение на успешно изпълнените обекти компанията успя да спечели високо доверие, доказателство за което са поредните договори сключени с един и същ Клиент. За екипа В "Европрефабрикати България" работи млад и амбициозен екип. Утвърдена практика е провеждането на тренинги и обучение, което спомага за повишаване професионалното ниво на компанията. Компанията разполага със свое проектантско бюро, лаборатория, отдели "контрол на качеството" и "логистика", както и свои монтажни групи. Бързите темпове на проектиране и производство на стоманобетоновите елементи, качествения контрол, който се осъществава в завода, собствения транспорт и монтажни групи, осигуряват кратки срокове, високо качество и успешна организация за изграждането на широко мащабни обекти. За акционерите "Нафтекс Инженеринг" АД е водеща българска строителна и консултантска компания. За последните три години обемът на изпълнените от компанията строително-консултантски дейности надхвърля 52 млн. евро, което я поставя сред петте най-големи строителни фирми в България. "Europrefabricate Romania SRL" е част от утвърдения италиански холдинг "Maurizio Peruzzo Industry Group", който има повече от петдесетгодишна история и развива дейността си в разнообразни сектори. Групата от компании осигурява близо 3000 работни места, а годишният й оборот възлиза на 300 млн. евро. Холдингът включва общо 28 компании с 24 завода и 18 офиса в Италия, България, Румъния и Полша. Дейности Дейността на "Европрефабрикати България" АД обхваща целия процес по проучване и проектиране, производство, доставка и монтаж на сглобяемите стоманобетонови елементи и ограждащи фасадни панели, покрив и изолации. Компанията притежава съвременна система за извършване на предварително напрягане на стоманобетонни елементи, което позволява увеличаване на конструктивните отвори на сградата. Цехът за заготовка на армировката е оборудван с най-съвременни компютризирани машини. Бетоновият възел е напълно автоматизиран с техниката на италианската фирма ORU. Към завода функционира модерна лаборатория, оборудвана с техника на световния лидер в тази област - Controls. В нея се извършва ежедневен контрол, необходим за високото качество на продукцията, което е основен приоритет на компанията. Европрефабрикати България" АД притежава собствени палтформи за специален транспорт, които позволяват транспортирането на елементи с дължина до 32 м. Производство Технологичното оборудване от оригинални италиански кофражи е разположено по оптимален начин на площ от 5700 кв.м и това гарантира максимална производителност на единица площ. Европрефабрикати България предлага богато разнообразие от технически решения за изграждането на производствени и логистични бази, а също така и на търговски и сервизни центрове. Заводът може да произвежда стоманобетонови колони с дължина до 25 м. с възможност за монтаж на подкранов път и покривни греди с дължина до 32 м. В зависимост от нормативното натоварване се предлагат и различни решения за подови конструкции посредством предварително напрегнати ТТ панели. Панелите могат да бъдат с височина от 30 до 100 см и позволяват премоствания до 24 м. Влагането на пластифициращи добавки в бетона, допълнителната му термична обработка след изливането в кофражните форми и технологията за предварително напрягане на стоманобетонни елементи и релаксация на струните, води до скъсяване на сроковете за производство и допълнително повишава цялостната ефективност на завода. Продукти "Европрефабрикати България" АД предлага на своите клиенти богата гама от решения за ограждащи фасадни и покривни конструкции от стоманобетонови или метални панели с необходимите им изолации. Фасадни стоманобетонни панели с повърхност от мити камъчета с положена в панела топлоизолация. Фасадни метални панели с положена в тях топлоизолация от минерална вата и вертикално или хоризонтално положена външна фасадна ламарина в цвят и профил, съгласно изискванията на клиента. Доставка и полагане на покривни изолации, димоотводни люкове, горно и фасадно осветление. Проекти Хипермаркет Кауфланд - Варна Производствена база на Софарма Производствена база на Балканстрой Сервизен комплекс на Булавто