Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Счетоводна къща Лучева - Вижте още

Счетоводна къща Лучева

Екипът на Счетоводна къща Лучева ЕООД е създаден за изпълнение на финансов одит, счетоводни услуги, данъчни и бизнес консултации, административни услуги. Ако създавате или трансформирате бизнеса си и имате нужда от професионален партньор във финансовите си дела се обърнете към нас!
Счетоводна къща ЛучеваСчетоводна къща ЛучеваСчетоводна къща Лучева


За нас :

счетоводна къща

Екипът на „Счетоводна къща Лучева” ЕООД е създаден за изпълнение на финансов одит, счетоводни услуги, данъчни и бизнес консултации, административни услуги. Ако създавате или трансформирате бизнеса си и имате нужда от професионален партньор във финансовите си дела се обърнете към нас!

Дружеството е основано през 1999г. и е преструктурирано с цел осъществяване на специализирани услуги в областта на одита , счетоводството, данъчни и осигурителни консултации, административни услуги, свързани с държавните институции в областта на икономиката и финансите.

От създаването на дружеството екипът му работи за частния бизнес в различни сфери на икономиката, което предопределя богатия му опит, професионализъм и спазване на търговската етика. Качеството на услугите е съобразено с международните изисквания за професионален одит и счетоводство.Услуги :

Чрез счетоводните и консултантски услуги на "Счетоводна къща Лучева" ЕООД Вие ще получите:

 • Своевременни и оптимално представящи компанията Ви периодични финансови отчети
 • Постоянна обратна връзка с Вас относно текущото финансово състояние на компанията
 • Представителство пред данъчната администрация и държавните административни органи
 • Непрекъсната комуникация за новостите в данъчните и осигурителни закони и разрешаване на казусите в бизнеса на компанията Ви
счетоводство

Одит

Предлагаме одит и заверка на годишни финансови отчети съгласно Закон за независимия финансов одит, одиторски заверки на финансови отчети по изпълнение на програми на Европейски съюз, одиторски заверки на междинни отчети и отчети по договорени процедури.

Счетоводство

Предлагаме различни продукти на счетоводната дейност, изпълнявани съобразно изискванията на националните и международните счетоводни стандарти:

 • цялостно счетоводно обслужване, включително интернет банкиране, данъчна защита и представляване пред държавните администрации
 • организиране на финансово-счетоводната дейност на фирми, вкл. избор на счетоводни кадри
 • труд и работни заплати, включително директни контакти с назначения персонал на клиентите
 • регистрация и обслужване съгласно ЗДДС
 • социално и здравно осигуряване, включително представляване пред НОИ
 • годишно счетоводно приключване и изготвяне на данъчни декларации
 • изготвяне на статистически форми

Административни услуги

Предлагаме внасяне на преписки в държавните администрации и получаване на удостоверения и изходяща кореспонденция от тях за търговски и други регистрации, с което улесняваме бизнеса на нашите клиенти, например:

счетоводство
 • удостоверения за актуално състояние от Търговски регистър
 • удостоверения от Булстат
 • регистрация в Комисия за защита на лични данни
 • регистрации в Агенция по вписванията
 • заверка на осигурителни книжки в НОИ

Консултации

Предлагаме консултации в областта на финансовото, в частност данъчното и трудовото право и изготвяне на становища във връзка с изпълнение на счетоводни, данъчни, осигурителни, трудови и свързаните с тях процесуални нормативни актове. Стремежът ни е да се предоставят професионални и на качествено ниво консултации с цялостни, оптимални и с практическа насоченост решения на казусите.

Предлагаме изготвяне на анализи в областта на управленското счетоводство: себестойност, рентабилност на бизнеса, контрол върху фактическите резултати, бюджети.

Счетоводна къща Лучева - отрасли:


Услуги, Счетоводни Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..