Последни новини


Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..

Пелетни камини Burnit от A1 Eнерджи

Виж още..

Какво е  Покривно Фолио?

Виж още..

Адвокат Кристина Бобева - Тенева    - Вижте още

Адвокат Кристина Бобева - Тенева

Адвокатската кантора извършва правни консултации и анализи в областта на вещното, търговското, данъчното, гражданското /семейно и наследствено/, облигационното и административното право. Правните услуги които предоставяме са на изключително професионално
 Адвокат Кристина Бобева - Тенева
АДВОКАТСКА КАНТОРА – КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА
Кантората извършва правни консултации и анализи в областта на вещното, търговското, данъчното, гражданското /семейно и наследствено/, облигационното и административното право. Правните услуги които предоставяме са на изключително професионално ниво. Подходът към проблемите на всеки клиент е индивидуален. Кантората гарантира лоялност и сигурност.

За нас:


Кристина Венцеславова Бобева - Тенева адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Завършила е висше юридическо – СУ “св. Климент Охридски”.

Хоноруван преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” катедра гражданско правни науки.

Владее английски и руски език.

АДВОКАТСКА КАНТОРА – КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА
е основана през 1997г.


Дейността на кантората:

ТЕКУЩОТО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Текущото правно обслужване представлява постоянна юридическа помощ, свързана с дейността на клиента. Клиентът дължи на кантората абонаметно заплащане. Абонаметното заплащане се определя между страните, като отчитат предполагаемият и реалният обем работа. Такава форма на правна помощ може да бъде реализирана посредством устни и писмени консултации, изготвяне на документи, участие в преговори и т.н. Текущото правно обслужване по правило е предпочитано от юридически лица, чиято дейност е свързана с решаване на многообразни юридически проблеми.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПОРЪЧЕНИЯ С ФИКСИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ

Дадената форма на правна помощ се прилага главно при изпълнение на еднократни услуги (консултации, съставяне на правни анализи и заключения), чиито обем може да бъде предвиден от страните с определена степен на точност.
Фиксираното заплащане може да се прилага и при определени от страните финансови условия за участие на адвокат в съдебен (граждански процес), както и при представляване интересите на клиента в данъчни спорове.


Сфери на дейност:


  • Търговско право
  • Вещно право
  • Облигационно право
  • Интелектуалната собственост
  • Административно право
  • Семейно и наследствено право
  • Данъчно право
  • Трудово и осигурително право

www.bobeva-law.com

Адвокат Кристина Бобева - Тенева - отрасли:


Услуги, Адвокатски Услуги, Консултантски Услуги,

Последни новини


Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..

Пелетни камини Burnit от A1 Eнерджи

Виж още..

Какво е  Покривно Фолио?

Виж още..