Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..

САНСИ - Вижте още

САНСИ

Частна Дезинфекционна Станция Санси ООД – е лицензирана фирма за обработки по договор и еднократно на частни домове, заведения за обществено хранене, предприятия в областта на производството, хранително-вкусовата промишленост, административни сгради.
САНСИСАНСИ

контрол върху вредители

Частна Дезинфекционна Станция "Санси" ООД – е лицензирана фирма за обработки по договор и еднократно на частни домове, заведения за обществено хранене, предприятия в областта на производството, хранително-вкусовата промишленост, административни сгради и офиси, открити площи, с цел унищожаване и свеждане до биологичния минимум на летящи и пълзящи инсекти, гризачи и складови неприятели. Фирмата е регистрирана в Министерство на здравеопазването работи с препарати от водещите световни производители, лицензирани за домашна употреба, безвредни за хора, домашни любимци и растения.

Притежава всички необходими удостоверения на правоспособност на изпълнителите и ръководителите на дейността.

Фирмата е специализирана в извършването на следните ДДД-дейности:
 • Дезинсекция - Унищожаване на хлебарки, мравки, бълхи, мухи, дървеници, комари и др.
 • Дератизация - Унищожаване на вредни гризачи (плъхове, мишки и други)
 • Дезакаризация - обработка против кърлежи.
 • Дезинфекция - Унищожаване на патогенни микроорганизми.
 • Консултантска дейнoст - по изискванията на наредбата за добрата производствена практика

Услуги:

Частна Дезинфекционна Станция "САНСИ" ООД извършва:
 • ДЕЗИНСЕКЦИЯ – Комплекс от мерки за унищожаване на вредни насекоми - хлебарки, мравки, кърлежи, бълхи, летящи насекоми и др.
 • ДЕРАТИЗАЦИЯ – Унищожаване на гризачи – мишки и плъхове
 • ДЕЗИНФЕКЦИЯ – Унищожаване на вредни патогенни микроорганизми
 • ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ – Третиране срещу кърлежи на тревни площи
Услугите могат да бъдат:
 • извършени еднократно
 • абонаментно обслужване по договор
ГАРАНТИРАМЕ КАЧЕСТВО ЧРЕЗ:
 • Модерна, специализирана техника
 • Опитни и квалифицирани специалисти, притежаващи
 • необходимите разрешителни за упражняване на дейността
 • Използване на нискотоксични, щадящи човешкото здраве и околната среда препарати и помощни средства на водещи европейски компании
 • Оценка на риска от висока заселеност с насекоми и гризачи
 • Препоръки за превантивни мерки
 • Прилагане на индивидуална схема за всеки клиент
 • Обработки в удобно време, без прекъсване на работния процес

САНСИ
Службата по трудова медицина „САНСИ”

Още със създаването на службата по трудова медицина „САНСИ” през 2004 г. екипите ни работят в силно конкурентна среда. СТМ „САНСИ” ООД е пререгистрирана с удостоверение № 019-1/01.04.2008 г., издадено от Министерство на здравеопазването.

В момента ние работим като една от най-конкурентноспособните фирми в нашата област - бързина и качество в обслужването, подпомагане на работодателите с една цел: минимизиране на рисковете и дори тяхното отстраняване, там където това е възможно, спазване на правилна култура по безопасност и намаляване на процента на нежелателните последици във връзка с работата на персонала, опазване на професионално здраве, безопасност при работа, спазване на здравословен режим на работа, подобряване на трудовата ефективност, въвеждане на методи за безопасност. Фирмата работи на територията на цялата страна.

По-голямата част от екипа на СТМ „САНСИ” е с натрупан опит по проблемите на безопасност и здраве при работа. В състава на фирмата работят лекар със специалност "трудова медицина", инженери специалисти по "безопасност и здраве", химик, физик, икономисти, лекари с различни специалности.

Контактът с нашите партньори гарантира непрекъснато усъвършенстване на нашата работа и високо качество на услугите, които предлагаме.
 
 • Оценка на риска
 • Документи по ЗБУТ
 • Медицински прегледи
 • Обучения
 • Измервания
 • НАССР Документи

САНСИ

Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..