Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..

БАЛКАН БИОСЕРТ ООД  itemprop=

БАЛКАН БИОСЕРТ ООД

Балкан биосерт -вашият партньор за контрол и сертификация на биологични продукти Предлага контрол и сертификация съгласно биологичното законодателство на България (Наредби №22 и 35/2001), Регламент ЕЕС 2092/91 на ЕС за биологично производство, биологичен регламент NOP на САЩ, Япония,
Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза 47

      БАЛКАН БИОСЕРТ       ВАШИЯТ ПАРТНЬОР ЗА КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ “БАЛКАН БИОСЕРТ” BG-BIO-02 Орган за контрол и биологична сертификация “Балкан Биосерт” е първият национален орган за контрол и сертификация на биологична продукция, която работи с добре обучен и високо квалифициран персонал и предлага качествени и достъпни услуги на биологични фермери, преработватели и търговци. Имаме удоволствието да Ви информираме, че считано от 01.01.2009 г. кодовия номер на „Балкан Биосерт" ООД е променен на BG-BIO-02 с доклад 93-10725/23.12.2008 г. от зам. министъра на земеделието и храните инж. Димитър Пейчев, във връзка с изпълненито на изискванията на чл. 58 от ЕО 889/2008 г/ “Балкан Биосерт” е дружество с ограничена отговорност. Съдружници в тази компания са юридически и физически лица, сред които НПО, търговци и частни лица, работещи в областта на биологичното селско стопанство. От октомври 2005 г. дружеството има и офис в Македония, който обслужва македонски биологични фермери, преработватели и търговци. Адрес: Македония, Скопие; ул. "Даме Груев" 5-8/9; тел./факс: 00389/232 39 239; www.balkanbiocert.mk “Балкан Биосерт” е продукт на международно сътрудничество, целящо да отговори на нуждите на българските биологични оператори. Партньорите по този проект- FiBL (Научен Институт за Биологично Земеделие, Швейцария), IMO (Институт за Пазарна Екология, Швейцария) и “Биоселена” (Фондация за Биологично Земеделие, България) осигуряват техническа помощ на “Балкан Биосерт”, като по този начин гарантират професионализма и националното и международно признание на новата компания. Услуги Контрол на биологични фермери, производствени, преработвателни и търговски предприятия съвместно с ИМО, Швейцария и други партньорски сертифициращи органи. Сертификация съгласно българското биологично законодателство. Сертификация съгласно биологичното законодателство на ЕС, САЩ, Япония и частни марки биологична продукция, съвместно с Института по пазарна екология. Информация за биологичното законодателство и режимите за вноса на различни страни. увеличи изображението увеличи изображението

БАЛКАН БИОСЕРТ ООД - отрасли:


Селско Стопанство, Услуги, Контрол на Качеството,

Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..