Група Кълвача Газ  itemprop=

Група Кълвача Газ

Дистрибуция на газ пропан-бутан и различни видове горива от рафинерии в страната и чужбина до крайните клиенти и обекти в България и някои съседни страни. Компанията е лидер в дистрибуцията на газ пропан-бутан в България.
Група "Кълвача" е добре работеща структура, състояща се от няколко основни компании:    КЪЛВАЧА ГАЗ Дистрибуция на газ пропан-бутан и различни видове горива от рафинерии в страната и чужбина до крайните клиенти и обекти в България и някои съседни страни. Компанията е лидер в дистрибуцията на газ пропан-бутан в България. КЪЛВАЧА ГАЗ е член на WLPGA /Световната газова асоциация/ и на БПГА /Българската петролна и газова асоциация/. Има приблизително 12% пазарен дял от продажбата на газ пропан-бутан в България. В дружеството работят квалифицирани специалисти с основна цел да организират и реализират доставките на едро и дребно до крайни клиенти в срок до 24 часа от подаване на заявка за доставка до всяка една точка на територията на Република България.Собственост на фирмата са два производствени терминала, стриктно изпълнени и поддържани, съобразно Нормативната разпоредба в България: 1. Терминалътв гр. София е пуснат в експлоатация в началото на 2006 г. и се намира виндустриална зона "Обеля", непосредствено до бул. "Европа", изхода от София за Република Сърбия. В съседство е митницата. За товаро-разтоварна дейност на газ пропан-бутан има изградено газово съоръжение оборудвано с бързи гъвкави връзки за закачване и откачване на ЖП- и автоцистерни. Двете точки за пълнене на автоцистерни за светли горива са оборудвани с чупещи ръкави със система завръщане на парите, като изпълнението дава възможност за горно и долно пълнене на автоцистерни. 2. Терминалът в гр. Стара Загора е с капацитет 10 000 МТ месечно и е стратегически разположен в географския център на България. Тук се пресичат важни национални и международни пътни артерии. Терминалът се обслужва от собствени локомотиви, като дружеството предлага ЖП-услуги на много индустриални предприятия, ползващи промишлените ЖП-коловози в индустриалната зона на града. На площадката на терминала са разположени четири точки за товаро-разтоварна дейност на ЖП-цистерни и три точки за газовози. За товарене на автоцистерни за бензин и дизел функционират две точки, оборудвани с чупещи рамена, обслужващи цистерни за долно и горно пълнене. Инсталациите имат възможност да разтоварват ЖП-вагони по европейски и руски стандарт. В своята дейност КЪЛВАЧА ГАЗ АД оперирас повече от 200 специализирани ЖП цистерни и над 40 специализирани автоцистерни – газовози, с които извършва доставката на газ пропан-бутан до всеки краен потребител. Дружеството предлага както продажби от собствените терминали с транспорт на клиента, така и директни доставки до обектите на клиентите в цялата страна. Фирмата има изградени трайни търговски отношения с повече от 600 клиента в цяла България – газостанции и бензиностанции, хотели, заводи, болници, спортни зали, търговски комплекси, домакинства и ред други потребители.КЪЛВАЧА ГАЗ АД е основен доставчик на газ пропан-бутан на обектите на „ЕКО България” АД, „ПЕТРОЛ” АД, „ШЕЛ България” ЕАД и други водещи вериги в рамките на Република България. Месечните продажби възлизат от 5000 до 8 000 МТ пропан-бутан.Компаниятапритежава собствена верига от над 20 търговски обекти за продажби на дребно из цялата страна. Цел на собствениците и мениджърите на дружеството е увеличаването на броя и модернизирането на обектите както със 100% собствени инвестиции, така и чрез различни схеми на съвместна работа.    КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ Един от най - големите производители в Европа на оборудване и съоръжения за газстанции, бензиностанции и метанстанции. Фирмата е лидер в изграждането на обекти до ключ: бензиностанции, газостанции, петролни и газови хранилища, железопътни и авто терминали; изграждане на CNG газоразпределителни станции и тръбопроводи.КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГе водеща компания в проектирането, изработването и монтирането на метални конструкции за индустриални, складови, логистични, селскостопански и търговски сгради и обекти; халета, складове, сенници и чадъри, подходящи за широк спектър от промишлени, търговски и административни дейности. Изработва метални рамки и конструкции за фотоволтаични панели и инсталации. Предлага изпълнение до ключ на фотофолтаични паркове. Кълвача Инженеринг разработва и предлага на пазара нови решения за енергийна ефективност. Работи в тясно сътрудничество с водеши световни производители от бранша.Централната производствена база на Компанията ев град Стара Загора, разположенавърху 40 декара индустриален парцел и разполага с 12 000 кв. м. модерни халета.Служителите на КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ са високо квалифицирании сертифицирани от ТUV Rheinland - това дава възможност за извършване на проектиране, разработване, производство, монтаж и осъществяване на сервиз на различни технологични инсталации за работа с горива и втечнени газове, изграждане на газови инсталации за промишлени и битови нужди, както и модерно производство и изграждане на метални конструкции. КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД притежава:- Система за управление на качеството ISO 9001:2000;- Система за управление на здравето и безопасността при работа с област на приложение - Проектиране, разработване, производство и монтаж на инсталации за горива, втечнени газове и метални конструкции, проектиране и строителство на сгради и строителни съоръжения" BS OHSAS 18001:2007;- Система за управление на Околната среда ISO 14001:2004;- Патенти и Сертификати на TUF за различни видове съоръжения и услуги– национални и международни;- Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя и притежава ЛИЦЕНЗ ПЪРВА ГРУПА – строежи от първа до пета категория;- Удостоверение за ремонтни дейности от ДАМТН – РО”ИДТН” по чл.36 ал.6 от Закона за технически изисквания към продуктите;- Компанията е сертифициран доставчик на НАТО.КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД осигурява изграждане на инсталации на изплащане за клиентите си.    КЪЛВАЧА ИНВЕСТМЪНТ КЪЛВАЧА ИНВЕСТМЪНТ инвестира и управлява недвижими имоти, развива собствени проекти в сферата на туризма, жилищни, търговски, индустриални и административни обекти. Предлага за продажба собствени терени и обекти на добри локации с различно предназначение.Фирмата притежаваСертификат за първи клас инвестиция, издаден от Българската агенцияпо инвестиции през 2007 г.Кълвача Инвестмънт е собственик на действаща Летателна площадка, която обслужва самолети с тегло до 5700 кг. и хеликоптери. КЪЛВАЧА ИНВЕСТМЪНТ предлага за продажба техника и съоръжения:- Камиони- Строителна техника и механизация- Автомобили - Резервни части за товарни и лекотоварни автомобили - Стругове, фрези и гилотини- Газови съоръжения- Съоръжения и резервни части