Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

EQE България АД  itemprop=

EQE България АД

EQE България предлага интегрирани услуги по управление на индустриалния риск чрез анализ на проектните и експлоатационни източници на опасност
EQE България предлага интегрирани услуги по управление на индустриалния риск чрез анализ на проектните и експлоатационни източници на опасност, сценарийни разработки, анализ на системите и анализи "полза-разходи" за оптимизиране на разходите при спазване на високи изисквания за технологична безопасност. EQE България предлага също така програмата ИНВЕСТИЦИОНЕН ОПТИМИЗАТОР, който дава възможност за вземане на обективни решения при сделки, вложения в активи, съставане или оптимизиране на портфейли, минимизирайки риска. Анализ и управление на риска. Вземане на решение за сключване на сделка. Отговор на следните въпроси: 1. Доколко е оправдан риска на сделката. 2. Как да се класифицират различните алтернативи на сделката, с цел да се избере най-ефектната, по отношение на риска. Нашата дългогодишна практика показва, че много често се вземат важни решения, доверявайки се на случайността. Това може да е фатално при лош шанс. Математическите модели няма да елиминират напълно риска, но те ще го минимизират и ще Ви насочат към най-ефектните сделки.

EQE България АД - отрасли:


Услуги, Консултантски Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..