ХИРОН Мениджмънт консултинг ООД  itemprop=

ХИРОН Мениджмънт консултинг ООД

Специализирани услуги:бизнес планове, оценка на бизнеса, оценка на активи на фирми, оценка на финансови активи, приватизационни проекти, анализ на паричните потоци.
Фирма извършваща консултантски услуги в управлението от 1992 г. в следните области: Специализирани услуги:бизнес планове, оценка на бизнеса, оценка на активи на фирми, оценка на финансови активи, приватизационни проекти, анализ на паричните потоци. Управленско консултиране: стратегическо управление, финансови анализи, подобряване на ефективността на фирмата, оперативен мениджмънт. Подпомагане на бизнеса: секторни анализи, пазарни проучвания, инвестиционни анализи и проекти, анализи за ик. целесъобразност; търсене на инвеститори, въвеждане продукти Усъвършенстване на управлението: специализирани краткосрочни курсове за мениджъри, обучение по заявка на място във фирмата за определени проблеми; международни проекти, управление на проекти, развитие на МСП, бизнес инкубатори; организационно развитие.

ХИРОН Мениджмънт консултинг ООД - отрасли:


Услуги, Консултантски Услуги, Оценители,