ИСО ПРОФЕШЪНЪЛ КОНСУЛТ ООД - Вижте още

ИСО ПРОФЕШЪНЪЛ КОНСУЛТ ООД

ISO Professional Consult Ltd. е компания, чиято основна дейност е разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване на Системи за управление в съответствие с изискванията на Международните мениджърски стандарти.
ИСО ПРОФЕШЪНЪЛ КОНСУЛТ ООД
Системи за управление. ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, BS OHSAS 18001, HACCP, IFS, BRC, GLOBALGAP, ORGANICA.
Курсове за вътрешни одитори.
   За нас:
„ISO Professional Consult” Ltd. е компания, чиято основна дейност е разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване на Системи за управление в съответствие с изискванията на Международните мениджърски стандарти.

ИСО ПРОФЕШЪНЪЛ КОНСУЛТ ООД
Продуктите на фирмата са специализирани, но приложими във всички сфери на стопанския живот.

Ние вярваме, че само компаниите с визия ще оцелеят и ще постигнат устойчив растеж. Чрез предоставянето на качествени услуги имаме възможност да се отличим и да завоюваме пазарна позиция.

Ние и нашите клиенти се радваме на успех, като реализираме предимствата от трансфер на знания и внедряване на добри бизнес практики.
   Нашата мисия е:
да направим клиентите си част от развитото и информирано бизнес общество, което неминуемо ще доведе до повишаване на ефективността и ефикасността на техния бизнес.

Споделените ни ценности са:
 • почтеност;
 • изключителното значение, което отдаваме на нашите пазари и клиенти;
 • ИСО ПРОФЕШЪНЪЛ КОНСУЛТ ООД
 • отговорност един към друг;
 • сила и успех, дължащи се на културното многообразие
Услугите които предлагаме са:

разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация , усъвършенстване и вътрешен одит на:
 • ISO 9001:2008 - Системи за управление на качеството
 • ISO 14001: 2004 - Системи за управление по отношение на околната среда
 • BS OHSAS 18001: 2007 - Системи за управление на безопасността и здравето при работа
 • ISO 27001: 2005 - Системи за управление на информационната сигурност
 • ISO 22000: 2005 - Системи за управление безопастността на храните
 • ISO/TC 16949: 2002 - Системи за управление на качеството в автомобилостроенето
 • QS 9000 - Системи за управление на качеството за автомобилни доставчици
 • TL 9000 - Системи за управление на качеството за телекомуникационни продукти и услуги
 • ISO 13485: 2003 - Медицинско оборудване. Системи за управление на качеството
 • AS/EN 9100: 2004 - Системи за управление на качеството в авиационната индустрия
 • HACCP - Анализ на опасността и контрол на критичните точки
 • ИСО ПРОФЕШЪНЪЛ КОНСУЛТ ООД
 • GMP - ДХПП - Добри Хигиенни и Производствени Практики
 • GLOBALGAP - Стандарт за качествена земеделска продукция
 • CE маркиране – начин за маркиране в съответствие с правилата на Европейската общност
Интегрирани системи за управление, съответстващи на два или повече международни стандарта, оценка на управлението на одитираната организация за съответствие с международните стандарти и спецификации и още предлагаме:
 • внедряване на разработени системи;
 • поддръжка;
 • консултации на място и по телефона;
 • обучение на персонала;
 • обучение за вътрешни одитори – курсове и индивидуално
   Нашите предимства са:
ИСО ПРОФЕШЪНЪЛ КОНСУЛТ ООД
 • Разработка на удобни и ориентирани към клиента системи;
 • Акцентиране върху повишаване на контрола в дружеството чрез разработените от нас системи за управление;
 • Индивидуално отношение към нашите клиенти;
 • Навременна реакция при възникнал проблем или нужда;
 • Гъвкава структура и високо ниво на координация;
 • Съпричастност към нуждите на клиента
   В заключение:
ИСО ПРОФЕШЪНЪЛ КОНСУЛТ ООД


Фирмената ни култура е изцяло насочена към клиентите и нашите служители, като насърчаваме съвместната работа, взаимното уважение, открито и прямо общуване и стремеж към усъвършенстване.

Ние вярваме, че само добре подготвени и компетентни хора могат да предоставят на клиентите ни висококачествени услуги.


   Контакти:

Пловдив

ул. Никола Карев № 20;
Пазарджик

ул. „Гладсон” № 37,
тел./факс: 034 / 44 38 63; GSM: 0884 319 643
   www.iso-bg.org

ИСО ПРОФЕШЪНЪЛ КОНСУЛТ ООД - отрасли:


Консултантски Услуги,
3.9 8