Лясковец
Производство на растително и животинско масло

Преса за масло в населено място Лясковец