Аделина Иванова е психолог - консултации с деца и възрастни /в т.ч осиновители и приемни родители/, опит като обучител на екипи, програма по превенция на насилие, работа с деца и младежи на улицата. консултант е в предававнето ИСКРЕНО И ЛИЧНО. Аделина Иванова е завършила в Софийски