Ръководител на Катедра по съдебна медицина и деонтология" при Медицински Факултет - Медицински Университет - София