Производство на тениски и трикотажни изделия, блузи, фланелки, покривки, карета, салфетки, престилки и др. Производство на трикотаж. Сублимационен печат, трансферен печат, термотрансферен печат.

Престилки, манти, мантии, тоги в населено място Пловдив