Консултантски услуги-правни, финансови, екологически. Извършване на икономически, правни анализи, изработване на бизнес програми.

Консултантски услуги в населено място Мадан