Преработка на хлебна пшеница свинеугояване и продажба на елитни животни производство и търговия с фуражи и фуражни смески.

Зърнопроизводител в населено място Кюстендил