Производство на плодове и зеленчуци

Плодове и зеленчуци - внос-износ в населено място Ловеч