ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ, ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ И КОНСУМАТИВИ