Специализирана е в производство на машини за преработка на пластмаси

Машини в населено място Левски