Техноком ООД е частна фирма, създадена през 2001 г. в гр. Добрич с основна дейност металообработване и производство на нестандартно об

Производство на селскостопански машини - приспособления за прибиране на слънчоглед; сламопреса, подбирач, снабдена с вързвателен апарат Claas

Показанато в сектора на работа с цел улесняване и успешна работа с клиенти на Форм Модел, в развитие иследене на новата технология по план-проект на CAD-CAM машинен модел, калъпи и предмета на дейност е постоянно да се подновява.

Металообработващи машини в населено място Добрич