Фирмата предлага енергиен одит, енергоефективни ришения, проектиране, доставка на техника, термопомпи, конвектори, монтаж, сервиз и всичко друго свързано с модерните енергоефективни технологии и решения. Всичко на най-ниски цени. Термопомпите

Про Терм предлага възможност за проучване и консултиране, за решаване на задачи, свързани с климатизацията, отоплението и вентилацията на хотели, жилищни, обществени, търговски, административни и промишлени сгради както и технико-икономическото