Мездра
Производство и търговия с опаковки от велпапе.

Хартия с воден знак в населено място Мездра