Застрахователно и презастрахователно дружество.

Панагюрище
Kато съвременна застрахователно-брокерска компания, Zastrahovam.com събира и да предлага за клиентите си, най-добрите решения от застрахователния пазар в България. Предлагаме консултация за застрахователните продукти и тарифната политика на застрахователните компаниите с които си

Застрахователно посредничество, общо и животозастраховане.

София
ДЗИ Здравно Застраховане, специализирано в доброволното здравно осигуряване, също е част от богатото застрахователно портфолио. През 2003 г. ДЗИ съвместно с Военно-медицинска академия, Съюза на българските автомобилисти и

Бургас
Застрахователна и осигурителна компания.

Стара Загора
,,САВАШ АГРО ЕООД\\\" Ние предлагаме редица агро услуги ЖЪТВА, ОРАН, КУЛТИВИРАНЕ, ЕКОТАКСИ Автоекобул”АД-ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОС Stara

Самоков
Kато съвременна застрахователно-брокерска компания, Zastrahovam.com събира и да предлага за клиентите си, най-добрите решения от застрахователния пазар в България. Предлагаме консултация за застрахователните продукти и тарифната политика на застрахователните компаниите с които си

Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество. Застраховки Живот и имуществени застраховки.

Взаимозастрахователна кооперация.

Показател за финансова стабилност на S & Р: ААА A member company of American International Group, Inc.