Автоматика за гаражни и портални врати, за жилищни и индустриални обекти.- Автоматичните задвижвания са за врати с тегло от 200 до 3000 кг.- Възможности за дистанционно управление, управление с бутон, управление с карти, комплект фотоклетки – за защита.В областта на рекламата клиенти на

ЕТ “АЛПИН - СЪЗВЕЗДИЕ” е регистрирано на 15.02.2002 г. Основната дейност на ЕТ “Алпин Съзвездие” е: - Ремонт и боядисване фаса

Пловдив
Фирмата извършва международен и вътрешен транспорт, превоз на всякакви товари, включително опасни товари - ADR, предлага пътна помощ, превоз

Пловдив
Търговия с крепежни инструменти - бургии, дюбели, пирон дюбели, винтове.

Производство на метални изделия.

Пловдив
Търговия на дребно с железария и ел. инструменти.

Пловдив
Търговско посредничество с мебели, стоки за домакинството, железария и метални изде

Пловдив
Търговско посредничество с мебели, стоки за домакинството, железария и метални изде

Пловдив
Търговско посредничество с мебели, стоки за домакинството, железария и метални изде

търговско посредничество с мебели, стоки за домакинството, железария и метални из

Строителство - железария в населено място Пловдив