Благоевград
Производство на крепежни изделия и производство на изделия от ламарина - стелажи, кошчета и др.

Строителство - железария в населено място Благоевград