Търговия с крепежни елементи, строителни материали и ударно-пробивни машини.

Търговия със строителни материали, лепила, бой, лакове, дребна железария, ВиК и ел. материали.

Крепежни еле

Строителство - железария в населено място Хасково