Магазин за бои, химикали, дребна железария.

Стройинвест ЕООД изпълнява строителство на жилищни, производствени и обществени сгради, инфраструктура, инсталации, преустройства, реконструкции и основни ремонти.

Строителство - железария в населено място Враца