лицензирана от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор за дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност с регистрационен № Пд 140

Търговия с крепежни елементи и автоматика - контактори, датчици и др.

Асеновград
Производство на блиндирани врати и строителна железария.

Асеновград
Търговия с метали, дребна железария; железарски услуги - изработване на метални врати и др.

Строителство - железария в населено място Асеновград