Асеновград
От 50 години произвежда калциев карбид. Впоследствие започва производството на калциев карбонат-преципитат и метални опаковки.

Калциев карбонат в населено място Асеновград