JAR Computers e сред утвърдените компютърни фирми на Българския пазар. Фирмата внася висококачествени ИТ продукти от водещи производители и се занимава с асемблиране на компютърни системи, разработка и продажба на приложен софтуер, предлага цялостни решения в областта на:

Консултации в областта на компютърните технологии.

Компютри - продажба

Компютри - поддръжка и ремонт

Компютри - продажба

Компютри - поддръжка и ремонт

Русе
Компютърни мрежи

Русе
Компютри - продажба

Компютри - поддръжка и ремонт

Компютри - продажба

Компютърни услуги в населено място Русе